Utnevnelsen trer i kraft fra og med i dag 12. november 2019, opplyses det i en pressemelding.

– Jeg er svært glad for at Ivan har tatt denne utfordringen. Vi har gjennomført en grundig rekrutteringsprosess hvor styret har sett etter den beste kandidaten til å lede Mowi videre. Ivan har en sterk kommersiell «track-record» og er den som er best kvalifisert til å levere på selskapets strategi videre. Han representerer også kontinuitet, sier styreformann Ole-Eirik Lerøy i meldingen.

Strategien ligger fast

Vindheim har vært finansdirektør i Mowi siden 2012. Han har bred erfaring fra sjømatnæringen og har vært i flere lederposisjoner inkludert finansdirektør i Lerøy Seafood. Vindheim er utdannet siviløkonom, MBA, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker ved Norges Handelshøyskole.

– Mowi er verdens ledende havbruksselskap med mange muligheter foran seg. Så det er med stor ære og ydmykhet jeg sammen med over 14.500 høyt kompetente medarbeidere påtar meg oppgaven å lede Mowi videre. Styret sin strategi om å være den ledende integrerte sjømatprodusenten ligger fast, og sammen med resten av organisasjonen ser jeg frem til å gjøre Mowi til et enda sterkere selskap. Alf-Helge har vært en fremragende leder og kollega gjennom mange år, og jeg vil takke ham for hans verdifulle bidrag, sier Vindheim.

Glad for at Vindheim overtar

Alf-Helge Aarskog har vært konsernsjef siden 19. juli 2010 og har sementert Mowi som et verdensledende sjømatselskap. Noen av de største milepælene under hans lederskap har vært etableringen av egen fôrproduksjon, betydelig vekst innenfor videreforedling, sterk vekst i slaktevolumene av laks og den nylige lanseringen av selskapets merkevaresatsning. Under hans periode som konsernsjef har Mowi også levert solid avkastning til aksjonærene.

– Jeg er svært glad for at Ivan tar over roret, og jeg vil gratulerer styret med et fremragende valg av ny konsernsjef. Rekrutteringen av en intern kandidat sørger også for kontinuitet, og jeg kan forsikre alle om at Mowi er i de aller beste hender. Jeg vil også rette en stor takk til alle mine kolleger for deres engasjement og inspirasjon gjennom årene. Jeg ønsker dere alle lykke til videre med å lede den blå revolusjonen, avslutter Aarskog.

Kristian Ellingsen blir ny finansdirektør

– Alf-Helge har utviklet selskapet til verdens ledende sjømatselskap, med ledende posisjon innen genetikk, fôr, oppdrett, videreforedling og salg. De strategiske valgene tatt gjennom årene har gjort Mowi til et sterkt og robust selskap som har utviklet laksekategorien. Alf-Helge er en ekte oppdretter, og har spredt sin entusiasme og lidenskap for laks til hele selskapet, sier Lerøy.

Kristian Ellingsen, Group Accounting Director, er utnevnt som ny finansdirektør i Mowi etter Ivan Vindheim. Ellingsen (39) har vært i sin nåværende rolle i fire år. Han var tidligere ansatt i PwC i nesten 10 år, blant annet på direktørnivå. Ellingsen er utdannet siviløkonom, master og statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole, og har en bachelorgrad i informatikk fra Universitetet i Bergen.

– Jeg er veldig glad for at Kristian tar over som finansdirektør i Mowi. Kristian er meget talentfull og kjenner selskapet og organisasjonen godt. Dette sørger for momentum og kontinuitet fra dag en, sier Vindheim.