Den 5. april i år ga Fiskeridirektoratet tilsagn til Mowi for konseptet Marine Donut. ØPD har utviklet det nye oppdrettsanlegget for Mowi, som er en ny type lukket merd hvor oppdrettslaks svømmer i et smultringformet og nedsenket motstrømsanlegg.

Mowi har fått to utviklingstillatelser for konseptet.

I en pressemelding fra ABB skriver selskapet at de sammen med ØPD vil fortelle mer om konseptet ved Aqua Nor neste uke, før de signerer en intensjonsavtale.

Foredraget og intensjonsavtalen vil finne sted onsdag 21. august klokken 11.30 på ABBs stand S902, Skansen.