Aksjonister fra miljøorganisasjonen har fysisk limt seg fast til inngangspartiet i Nærings- og fiskeridepartementet for å protestere mot norsk oppdrett.

– Vi ønsker at politikerne vil ta dette seriøst. Oppdrettsnæringen har som mål å femdoble seg på noen år. Det er hverken dyrevennlig eller klimavennlig. Vi ønsker offentlig og politisk debatt, skriver Marte Bjerke i en epost til IntraFish. Hun er talsperson for aksjonsgruppen.

– Vi ønsker at oppdrettsindustrien tar etisk ansvar for alle de millionene individer som lider direkte i oppdrettsanlegg og indirekte via miljøkonsekvensen næringen forårsaker, legger Bjerke til i pressemeldingen om aksjonen og viser blant annet til den høge dødeligheten hos rensefisk og soyaimport til fôrindustrien.

Flere aksjoner

Ifølge tv2 ble først 32 aksjonister fra Extinction Rebellion arrestert etter at de hadde lenket seg fast med jernrør i krysset Karl Johans gate/Frederiks gate i Oslo. Aksjonistene sperret ifølge kanalen gaten og blokkerte trafikken, mens politiet jobbet intenst med å løse opp demonstrasjonen.

Deretter, like før klokken 11.30, aksjonerte så organisasjonen nok en gang – ved å lime seg fast i inngangspartiet til Nærings- og fiskeridepartementet. De tre aksjonistene som limte seg fast var for øvrig utkledde som laks.

Fra aksjonen mot oppdrett i Oslo dag. Foto: Extinction Rebellion

Ifølge talsperson Marte Bjerke har aksjonsgruppen fire tydelige krav til myndighetene:

  • At fiskeriministeren vedgår at oppdrettsnæringen er i konflikt med dyrevelferdsloven §3.
  • At Havforskningsinstituttet ikke lenger skal være underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.
  • At Nærings- og fiskeridepartementet umiddelbart starter en handlingsplan for å avskaffe oppdrettsnæringen innen 2030.
  • At Norge umiddelbart stopper all import av soya til oppdrettsnæringen.