Det er Akva Group Land Based, et datterselskap av Akva Group, som har inngått en samarbeidsavtale med Cooke Aquaculture. Avtalen innebærer potensielt levering av flere større landbaserte smoltprosjekter,