Det går frem av pressemeldinger Salt Ship Design og MMC First Process har sendt ut fredag morgen.

Det nye fartøyet er 90,7 m langt, 18,6 m bredt og har en brønnkapasitet på mer enn 5000 m 3. Til sammenligning bygger Sølvtrans verdens største brønnbåt med kapasitet på 7.450 kubikk.

– Partene har samarbeidet over lengre tid for å utvikle et brønnbåtdesign med utgangspunkt i skånsom fiskehåndtering i kombinasjon med sterkt fokus på hygiene, miljø og kvalitet. Fartøyet har flere nye og spennende designløsninger, og innebygd en stor fleksibilitet i forhold til ulike typer behandlingsmetoder, heter det i pressemeldingen fra Salt Ship Design.

– Salt har i lengre tid jobbet tett sammen med Alsaker for å se på hva som er operasjonelle krav til en moderne og effektiv brønnbåt. Det er veldig spennende og lærerikt å få lov å samarbeide med et miljø med slik førsteklasses oppdrettskompetanse og et så sterkt engasjement. Samarbeidet med Alsaker og MMC First Process, som skal levere en stor fiskehåndteringspakke, har resultert i et svært effektivt fartøy med en unik operasjonell fleksibilitet.

Salt skriver videre at markedet innen akvakultur og fiskeri er for tiden godt, og disse markedene vil være svært viktige for selskapet fremover. De har nå en ordrebok på 15 fartøysdesign under bygging ved norske og utenlandske verft.

MMC First Process har fått kontrakt for levering av en stor fiskehåndteringspakke til den nye brønnbåten. I utviklingen av fiskehåndteringssystemet er det lagt stor vekt på fiskevelferd, med høye kapasiteter for å minimere alle operasjoner som kan stresse fisken.

– Systemet er svært fleksibelt og kan utføre det meste av kjente modi i markedet. Brønnbåten får et volum på over 5000 m³ og den vil kunne laste hele spekteret fra smolt til slaktefisk. Leveransen omfatter også all vannbehandling og vaskeanlegg. Det er utviklet et kjølesystem for lastetankene som også kan brukes til å varme opp vannet for termisk behandling av fisk. Dette er svært energisparende og gir en mye billigere oppvarming av vannet, skriver de i pressemeldingen.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook,Linkedin ogTwitter, ellerabonner på vårt daglige nyhetsbrev.