Andfjord Salmon har konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Tildelingen fra Innovasjon Norge gjelder for første fase, som er et