Andfjord Salmon har konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Tildelingen fra Innovasjon Norge gjelder for første fase, som er et basseng på 1000 tonn.

– Stort potensial

Selskapet har utviklet en egen teknologi for landbasert oppdrett.

– Potensialet i Andfjord-prosjektet vurderes som stort. Prosjektet representerer ny teknologi og en ny måte å se oppdrett og naturlige forutsetninger i sammenheng, sier spesialrådgiver Bjørn Kymre ved Innovasjon Norge i Nordland i en pressemelding.

Vil teste ulike løsninger

Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land.