André Skarbø, styremedlem i oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har kjøpt 100.000 aksjer i selskapet. Aksjene har han kjøpt til en gjennomsnittspris på 38,0 norske kroner per aksje.

André Skarbø og nærstående parter eier 1.062.915 aksjer etter transaksjonen i selskapet, som tilsvarer 1,2 prosent av utestående aksjer.