Det går fram av en pressemelding fra selskapet tirsdag.

Andrew Cree Preston kommer fra stillingen som Head of Aquaculture production and Operations i Aquamoaf Aquaculture Technologies, og er kjent som en anerkjent ekspert innen RAS-produksjon for atlantisk laks.

Benchmark Genetics opplyser at Preston skal ha utstrakt kundekontakt, og dele av sin operasjonelle, akademiske og tekniske kunnskap og erfaringer for å hjelpe kundene.

Andrew Cree Preston har erfaring fra flere akvatiske arter, inkludert atlantisk laks, regnbueørret, ferskvannsørret, atlantisk torsk og berggylt, og har også vært involvert i ulike forskningsprosjekter.

Preston har en doktorgrad i akvakultur fra Institute of Aquaculture ved University of Stirling, Skottland, og han har hatt flere forskerstillinger, herunder postdoktor ved Universitetet i Stirling i etterkant av doktorgraden.