Kåringen er foretatt av redaksjonen i Hatchery International Magazine. Det blir utgitt i Canada og er et internasjonalt tidsskrift spesielt for landbaserte operasjoner i akvakultur.

Poenget med kåringen er å anerkjenne unge og dyktige fagfolk på landbaserte operasjoner i alle former for akvakultur.

Kandidatene er evaluert ut fra følgende kriterier:

  • Viser dyp forståelse og kunnskap om fiskehelse og fiskevelferd
  • har en sterk arbeidsmoral
  • demonstrerer en evne til å lede og innovere
  • har en sterk lidenskap og engasjement for bærekraftig og ansvarlig produksjon
  • forplikter seg til å følge de strengeste standarder for settefiskrutiner

Det er første gang denne utmerkelsen deles ut, og det kom inn rundt 40 nominasjoner, skriver havbruksklyngen NCE Aquaculture i Bodø i en pressemelding.

MSD Animal Health er sponsor for prisen.

Marit Holmvaag Hansen har i løpet av knappe tre år gått fra stillingen som settefisk-koordinator til produksjonssjef for settefisk med ansvaret for produksjon opp til 15 millioner smolt i Cermaq Norway.

Hun sier til magasinet at jobben er blitt en livsstil, som hun går inn for med både hjerte og sinn.

Nominert av NCE Aquaculture

I pressemeldingen heter det: «Settefiskproduksjonen av laks har opplevd store teknologiske innovasjoner over de siste årene, der oppgaven er å sørge for at teknologien og biologien spiller på lag og gir de beste forutsetninger for god fiskehelse og velferd i produksjonen, Marit er på jakt etter den perfekte smolten.»

Nominasjonen ble gitt av havbruksklyngen NCE Aquaculture, hvor Holmvåg Hansen er sentral i faglig forum for settefisk. I nominasjonen skriver NCE Aquaculture blant annet:

«Marits hovedfokus er kunnskapsdeling med målsetning om, i samarbeid med andre settefiskprodusenter, å kunne oppnå en enda bedre forståelse av settefiskproduksjon og finne optimale løsninger for fremtiden.»

Marit Holmvåg Hansen. Foto: Karoline O.A. Pettersen

Mye ros

Prosjektleder i NCEA, Ann Cecilie Hilling, uttaler at Holmvåg Hansens engasjement i NCEAs settefiskforum er en viktig ressurs og sammensetningen av forumet har bidratt til et rom for kunnskapsdeling, tillit, forskning og innovasjon.

- Det er høy kompetanse og stort fokus på innovasjonsarbeid i norske stamfisk- og settefiskanlegg. Denne prisen har høyt fokus på fiskevelferd og fiskehelse, og det er veldig gøy at Marit får denne prisen og anerkjennelsen, sier Malin Johansen, daglig leder i NCE Aquaculture.

Snorre Jonassen, regiondirektør Nordland i Cermaq Norway, legger til:

«Vi synes dette er en veldig hyggelig anerkjennelse av Marits kompetanse, og en bekreftelse på at Cermaq har mange unge, dyktige og dedikerte mennesker som bidrar til å utvikle næringen videre.»