I en pressemelding onsdag formiddag opplyser teknologiselskapet Aquabyte, som spesialiserer seg på maskinlæringsteknologi for automatisk lusetelling, at antallet merder med dispensasjon for bruk av slik teknologi er tredoblet.

Totalt 56

– Rett før påske er det innvilget dispensasjon fra Mattilsynet til å telle lakselus automatisk og kontinuerlig med Aquabyte sitt system for ytterligere 38 merder, opplyser selskapet.

Disse kommer i tillegg til de 18 merdene som allerede er innvilget slik dispensasjon. Totalen blir altså 56.

– Det betyr at man slipper å ta fisk opp av merden hver uke – og at man optimaliserer driften og bedrer fiskevelferden, fortsetter selskapet.

– Ydmyke og stolte

I pressemeldingen opplyser selskapet at de har utarbeidet en dokumentasjonspakke og prosess som imøtekommer kravene Mattilsynet stiller.

– Her i Aquabyte er vi ydmyke og stolte over å ha det første og så langt eneste godkjente systemet for dispensasjon fra manuell lusetelling, og vi ser at det er stor interesse i markedet for våre løsninger, uttaler Hans Runshaug i Aquabyte i selskapet.

IntraFish har tidligere omtalt temaet, og Kvarøy Fiskeoppdrett og Seløy Sjøfarm ble i fjor de første oppdretterne som fikk godkjenning til å telle lakselus automatisk og kontinuerlig ved bruk av Aquabytes system.