Brønnøybedriften Aquaculture Innovation har ansatt Ann-Helen Vedal Westerberg som administrasjonssjef. Westerberg kommer fra stillingen som HR- og kvalitetsleder i Akva group Land Based Norway og har siden 10. mai vært konstituert administrerende direktør i selskapet, skriver Aquaculture Innovation i en pressemelding.

– Ann-Helen har kompetansen og erfaringen vi trenger for videre vekst. Hun vil bli en viktig ressurs for å bygge en robust og fremoverlent organisasjon i vekst. Vi gleder oss til å ta fatt på det videre arbeidet sammen med henne, sier Sten Roald Lorentzen, administrerende direktør i Aquaculture Innovation, i pressemeldingen.

Westerberg har bakgrunn fra privat næringsliv, forvaltning og personalledelse. Hun er tidligere rådmann i Sømna og har hatt flere etatslederstillinger i samme kommune.

Landbasert anlegg på Toft

En av de største satsingene fremover er å etablere det landbaserte anlegget Helgeland Miljøfisk på Toft utenfor Brønnøysund. Planene skal nå til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, etter at Statsforvalteren fremmet innsigelse mot planene like før reguleringsplanen ble vedtatt i Brønnøy kommune. Selskapet er også i gang med å teste ut tekniske løsninger i en pilot sammen med Bulandet Miljøfisk i Askvoll kommune.

Selskapet har også planer i Vevelstad kommune, hvor de nå er i startfasen av å få regulert en tomt på 110 dekar for et større settefiskanlegg.

– Jeg ser frem til å bli en del av dette laget fra 1. september. Aquaculture Innovation har store planer og våger å tenke nytt om havbruksnæringen i Norge. Det er imponerende å se hvordan selskapet har bygget opp en solid kompetanse innen forskning, utvikling og landbasert oppdrett, og jeg har stor tro på at man vil lykkes med å få på plass ny havbruksindustri på Toft. Sammen med Campus Blå Norsk Havbrukssenter er dette et helt unikt kompetansemiljø i norsk sammenheng, sier Ann-Helen Vedal Westerberg i pressemeldingen.