- Dette er foreldrene til fremtidens rognkjeks og representerer den genetiske motoren for en mer effektiv og tilpasningsdyktig lusespiser i oppdrettsnæringen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Sammen med AquaGens samarbeidspartnere i Namdal Rensefisk er det startet bygging av et nytt stamfiskanlegg.

- I anlegget vektlegges høy biosikkerhet og mulighet for temperatur- og lysstyring for å kontrollere reproduksjonen, heter det i meldingen.

Mens stamfiskanlegget hos Namdal Rensefisk er under oppbygging, har AquaGen valgt å lage de første familiene i avlsprogrammet hos Nofima på Sunndalsøra. Anlegget oppfyller AquaGens krav til biosikkerhet og vannkvalitet og Nofima bidrar med faglig støtte under produksjon av familiene.

Robust og lusespisende

Formålet med avlsprogrammet er å sikre produksjon av en mer robust og lusespisende rognkjeks.

Dagens rognkjeksproduksjon lider fortsatt under høy dødelighet i sjøfasen. I tillegg er det bare 20-40 prosent av rognkjeksen som settes ut i merd, som spiser lus.

Dette fører til at lakseprodusentene har behov for å etterfylle rognkjeks jevnlig. Rognkjeks med forbedret overlevelse vil fungere lengre som lusespiser og god helse vil gi den bedre velferd.

Utvikling av «genomiske leteverktøy»

- I de siste 10 år har AquaGen utviklet genomiske verktøy i avlsarbeidet på laks og regnbueørret. Dette sikrer en presis og rask framgang av ønskede egenskaper gjennom bruk av QTL- eller genomisk seleksjon. I samarbeid med CIGENE utvikler AquaGen nå tilsvarende verktøy til rognkjeks», reklamerer forskningssjef i AquaGen, Thomas Moen, i meldingen.

Fra vill til opprettet stamfisk

Det arbeides med å få bedre kontroll over reproduksjonen til rognkjeks, slik at man unngår å måtte benytte villfanget stamfisk.

- En lukket og kontrollerbar livssyklus er en forutsetning for å sikre framgang for egenskaper fra generasjon til generasjon. Samtidig bidrar dette også til å temme rognkjeksen som gjør den langt mer tilpasset et liv i laksemerdene. Dette er fremdeles ikke mulig i dagens rognkjeksproduksjon, som i stor grad er basert på villfanget stamfisk. Bruk av villfanget stamfisk medfører også en økt risiko for introduksjon av smitte, heter det i meldingen.

AquaGen deltar i forskningsprosjektet CycloBreed, ledet av Nofima og finansiert av FHF, som fokuserer på reproduksjonsfysiologi i rognkjeks og har som mål å utvikle protokoller for modningsstyring av rognkjeks som vil komme hele rognkjeksindustrien til nytte.