Aqualoop har siden 2017 utviklet sin egen løsning for havbruk til havs, Aqualoop Big Dipper. Selskapet er nå inne i en sonderingsfase for å finne samarbeidspartnere for de første havriggene.

Aqualoop og Cermaq har fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge.

- Vi er svært fornøyde med støtten og tilfreds med at Cermaq ønsker å bidra i videre utvikling, sier administrerende direktør Bård Skjelstad i Aqualoop i en e-post til IntraFish.

På sin side sonderer Cermaq muligheter og potensiale for havbruk til havs, ifølge Harald Takle som er sjef for strategi og innovasjon i Cermaq-gruppen.

Samarbeidet omfatter teknologi, drift og forretningsmuligheter.

Aqualoop viderefører også samarbeidet med Moss Maritime, i tillegg til nye partnere som Sintef, Graintec og MMC First Process.