– Aquatraz-merden var hevet for vask og desinfiseringsarbeid. Merden sto plassert på de spesialbygde flytepongtongene da høststormen ved 13-tiden tok tak i den over 20 meter høye og rundt 500 tonn tunge stålmerden. Det var opprinnelig meldt 18 m/s vind på stedet, og det ble gjort et ekstra sikringsarbeid med fortøyningene. Utover dagen tiltok vinden, skriver Midt-Norsk Havbruk i en pressemelding.

Nedsenket i sjøen – og fylt med fisk – er ikke Aquatraz-merdene utsatt for denne type vindpåvirkning, men i går ble det altså for mye til at fortøyningene klarte å holde den igjen.

Aquatraz-merden var en periode helt oppe i fjæresteinene. Det ikke registrert synlige skader på merden, eller utfordringer knyttet til flyteevne. Flytelekterne (pongtongene) skal ha vært i berøring med grunn, men heller ikke på disse er det registrert tapt flyteevne. Pongtongene er rene stålkonstruksjoner uten maskineri, og var dermed aldri fare for utslipp fra disse.

Aquatraz er konstruert spesielt med tanke på å bevare stabilitet og flyteevne selv ved sterke ytre påkjenninger. Merd og pongtonger vil bli undersøkt nærmere når været tillater det, opplyser selskapet.

– Dette er en uønsket hendelse for Midt-Norsk Havbruk. Jeg vil berømme mannskapene våre for rask og resolutt handling. I etterkant skal vi gjennomgå hendelsen for å ta lærdom av den. Dette vil endre vår prosedyre for vask og desinfeksjon av Aquatraz, sier daglig leder Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk i pressemeldingen.

Midt-Norsk Havbruk har det siste året testet ut første generasjon Aquatraz-merder på lokaliteten Eiterfjorden. Lokaliteten er allerede tømt for fisk. Aquatraz-merden skal etter planen nå flyttes til lokaliteten Kyrøyan i Vikna.