– Atle Eide bringer nye perspektiver, ny innsikt og ny strategisk tenkning til Kontali. Hans erfaring blir svært viktig i den vekstfasen som Kontali nå gjennomgår. Vi er svært glade for at Eide går inn i styret av selskapet, sier Espen Zachariassen, styreleder i Kontali, i en pressemelding.

Eide var inntil nylig styreleder i Salmar, en av verdens største produsenter av laks. Han har flere verv i og utenfor sjømatindustrien, blant annet som styremedlem i Sjømat Norge og styreleder for Scale AQ. Eide har også erfaring fra Skretting, Hydro Seafood, Kverneland Group og som administrerende direktør i Marine Harvest – nå Mowi, verdens største lakseprodusent.

– Jeg håper at summen av min kunnskap, erfaring og bredde kan tilføre verdi til den flotte og verdifulle kompetansen som er bygd opp i Kontali over mange år, sier Eide.

Kontali er et kompetansesenter for havbruk og fiskeri. Med mer enn 30 års erfaring har Kontali vært med på å utvikle oppdrettsnæringen nasjonalt og internasjonalt gjennom datafangst og analysevirksomhet.

– Den globale sjømatnæringen trenger bedre beslutningsunderlag. Investeringene er økende, verdiene er høyere, risikoen er større og konkurransen er tøffere. Kontali sitter på kompetansen, databasene og nettverkene som kan levere dataene som danner grunnlaget for bedre beslutninger, sier Eide.

– Lovet å styrke styret

Eide ble valgt som styremedlem på Kontalis ekstraordinære generalforsamling midt i juni. Kontali-styret består ellers av styreleder Espen Zachariassen og styremedlemmene Sigve Litsheim og Jan Erik Øksenvåg.

Alytic, et selskap etablert av Arendals Fossekompani for å utvikle datadrevne selskaper, ble majoritetsaksjonær i Kontali i fjor etter å ha kjøpt 71 prosent av aksjene i selskapet. En ambisjon om vekst er fulgt opp av en rekke nyansettelser. I løpet av 2021 vil antallet ansatte i Kontali ha doblet seg.

– Alytic har, som forespeilet i oppkjøpsprosessen, satt fart på Kontali. Vi har fått rammer til å investere i kompetanse, infrastruktur og funksjoner, og er rigget for videre vekst. Alytic lovet også å styrke styret med en tungvekter fra sjømatbransjen, og vi kunne vel knapt ønsket oss noen bedre enn Atle Eide. Dette blir spennende, sier Thomas Aas, administrerende direktør i Kontali AS.