Det opplyses i en melding mandag.

Som tidligere avtalt blir eierskapet i anlegget Ensenada overført fra det felles eide selskapet (som avvikles), til Benchmark. Benchmark har også overtatt immaterielle eiendeler, avlsstammer og biomasse.

Ensenada-anlegget er et klekkeri som ligger i «Los Lagos»-regionen i Chile. Første egg fra anlegget ventes å bli tilgjengelig for markedet i første halvår 2021.

«Chile er verdens nest største lakseproduserende land, og er et viktig marked i Benchmarks langsiktige strategi. Vi forblir fokusert på å oppnå fullskala produksjon i dette biosikre, landbaserte anlegget», heter det i meldingen fra Benchmark.

Selskapene meldte i mai at de ville avslutte samarbeidet med avlsselskapet som het Benchmark Genetics Chile. Endringen skjedde som følge av at Agrosuper kjøpte Aquachile i januar 2019.