Avtalen omfatter produksjon av stamfisk i de to konsesjonene til Bolaks i Hordaland, samt produksjon av rogn ved anlegget i Lygrepollen i Fusa. Det strategiske samarbeidet innebærer også etablering av et felles foretak som skal eie og drifte to omsøkte stamfiskkonsesjoner i et annet geografisk område i Norge, med formål om å spre risikoen i dagens forretningsmodell. I avtalen inngår også en tiårs leveranseavtale av rogn fra Benchmark Genetics Norway til Sævareid Fiskeanlegg, hvor Bolaks er hovedaksjonær, opplyser selskapene i en pressemelding.