Det er første gang selskapet skal ta i bruk resirkulering (RAS)-teknologi.

Daglig leder, Sigmar Arnarsson, er optimistisk med tanke på nyinvesteringens betydning for en mer effektiv smoltproduksjon.

– Det som skjer her på fødestua gir ringvirkninger hele veien frem til slakteriet – både med hensyn til volum og kvalitet, sier Arnarsson i en pressemelding.

Elvevoll Settefisk er en del av Arnøy Laks sin helintegrerte verdikjede fra rogn til marked. Med utvidelsen av to nye RAS-avdelinger vil snittvekten ved utsett kunne økes fra 100 til 200 gram. Dette skal gi konsernet betydelig bedre forutsetninger for tilvekst og produksjonstid i sjøen. Større smolt vil gi kortere omløpshastighet i merdene som igjen skaper rom for mer utsett av fisk.

– Selv om vi holder til ved en elv, er vannføringen der begrenset. Dessuten er vannet kaldt om vinteren. Det nye resirkuleringsanlegget vil minimalisere vannforbruket. Vi vil få e n bedre og stabil temperatur i fiskekarene. Samlet sett gir det en mer forutsigbar og effektiv produksjon med tanke på levering av et godt produkt tilpasset optimalt tidspunkt for utsett av smolt, mener han.

Oppgraderingen av Elvevoll Settefisk innebærer blant annet at en avdeling fra 1980-tallet avvikles. Utvidelsen omfatter to nye påvekstavdelinger. Prosessvannet skal renses med en kombinasjon av Fixed Bed og Moving Bed for å optimalisere vannkvalitet og fôringskapasitet.

Elvevoll Settefisk må uvide for å sikre ønsket vekst.