24. februar ble det kjent at Biomar tapte i striden rundt Stim's supersmolt-patent og sitter igjen med kjemperegning etter en dom i Oslo tingrett om Supersmolt.

Nå anker fôrselskapet:

- Biomar fortsetter å kjempe for at bransjen skal ha bred tilgang til kostnadseffektive smoltifiseringsmetoder, skriver selskapet i en pressemelding om anken.

BioMar Norge opplyser i meldingen at de har besluttet å anke dommen for å ha krenket ett av de to eksisterende STIM-patentene i Norge, og for å ha brutt markedsføringsloven. Dommen påvirker ikke BioMars rett til å fortsette å produsere og selge den nåværende produktporteføljen for smoltifisering, men selskapet er ikke enig i at det har kopiert en teknologi beskyttet av gyldige patenter eller å ha foretatt andre ulovlige handlinger ved lanseringen av transferproduktet Intro Tuning.

Det varsles også at dommen i patentsaken blir anket med bistand fra advokater med spesialkompetanse i patentrett. Både Biomar og to andre ledende fôrleverandører har angrepet STIM-patentet gjennom innsigelser til European Patent Office (EPO). Dersom innsigelsene tas til følge vil dette automatisk føre til at patentet blir ugyldig også i Norge.

Da dommen falt i Oslo tingrett i februar skrev retten følgende:

«Retten finner det klart at Biomars handlemåte innebærer en urimelig utnyttelse av STIMs innsats og resultater som er i strid med god forretningsdrift næringsdrivende imellom.»

Stim (tidl. Europharma) saksøkte i fjor Biomar fordi de mente at et produkt fra Biomar brøt med deres to Supersmolt-patenter.