Anlegget ligger i Trøndelag, nærmere bestemt ved Norske Skog sin papirfabrikk på Skogn utenfor Levanger. Her produseres biogass fra innsatsvarer som slakteavfall, matavfall, biprodukter fra biodieselproduksjon og selvdød laks.

Gassen selges til kunder innen kollektivtransport i Trondheim og Oslo, samt til tungtransport. Hurtigruten er også en av selskapets kunder.

I februar 2020 skrev IntraFish at selskapet da hadde investert rundt 400 millioner kroner i anlegget. Da jobbet med med planer om utvidelsen, som skulle stå ferdig i første halvår 2021. Det skjedde ikke.

– Det stemmer at vi har snakket om dette i en viss tid. Koronapandemien skapte noen utfordringer på ulikt vis, blant annet å få arbeidskraft inn i Norge. Nå er timingen riktig, og vi ser lys i enden av tunnelen når det gjelder utfordringer koronapandemien har skapt, sier administrerende direktør Håvard Wollan til IntraFish.

Han sier at det nå er svært god etterspørsel etter flytende biokraft.

– Et kinderegg

– Biogass er et kinderegg av en klimaløsning. Det er en katalysator for mer sirkulærøkonomi. Det er et fornybart drivstoff for grønn tungtransport og grønn shipping. Det er god avfallshåndtering. Det er en grønn industri hvor vi kan utnytte teknologi og kompetanse ifra norsk olje- og gassindustri. Det gir nye grønne og trygge arbeidsplasser. Det er bra for norsk oppdrettsnæring og gir en positiv omdømme- og bærekraftseffekt for de lakseoppdretterne som vi samarbeider med, sier Wollan i en pressemelding.

Ifølge en pressemelding fra det svenske Scandinavian Biogas Fuels International investeres det 170 millioner kroner i utvidelsen. Scandinavian Biogas er eneeier av Biokraft. Eierselskapet er børsnotert i Stockholm, hvor det prises til rundt 1,2 milliarder svenske kroner. Aksjen faller rundt 2 prosent torsdag ettermiddag.

Det ventes drift i hele anlegget på Skogn i løpet av tredje kvartal 2022. Kapasitet da blir på rundt 35 GWh biogass per år.