I forbindelse med ferdigstillelse av anlegg og opptrapping av årlig produksjon opp til 2.200 tonn, har Biofish AS søkt om notering på Euronext Growth.

Selskapet prises til nær 140 millioner kroner før mulig børsnotering, ifølge et prospekt publisert på internett-megleren Nordnet sine sider.

Målet er å hente inn mellom 118-150 millioner kroner i en kapitalemisjon. I forbindelse med dette har selskapet utarbeidet fullt tegnings- og noteringsprospekt.

Biofish AS er 100 prosent eiet av Biofish Holding AS, og er en uavhenig smoltprodusent lokalisert i Tørvikbygd ved Hardangerfjorden. BioFish overtok anlegget på Ljones i 2016, og har etter overtagelsen levert mer enn 4 millioner smolt, og gjennomført en total ombygging av produksjonsanlegget fra gjennomstrømningsteknologi til resirkulering (RAS).

Nylig fikk de på plass en evigvarende vassdragskonsesjon, nytt utslippsløyve begrenset oppad til 2.200 tonn/år (mot tidligere 150 tonn/år), samt fått øket sin akvakulturtillatelse fra 1,5 millioner smolt opp til 5 millioner smolt.

Satser grønt

- BioFish AS har vektlagt en grønn og miljøvennlig produksjon hvor det miljømessige fotavtrykket skal være så lite som mulig. BioFish har lagt opp til rensing av sine utslipp og har under utvikling et anlegg for å omdanne avfallsstoffene til rein og kortreist energi, til bruk direkte i egen produksjon. Selskapet har også inngått et samarbeide med Fjordkraft om å montere solcellepaneler på hele den nye store produksjonshallen. Solenergi vil gi et verdifullt tilskudd til energibehovet på anlegget, heter det i en pressemelding.

BioFish har nettopp gjennomgått en miljøsertifisering gjennom Cicero, Senter for Klimaforskning, og er stemplet som et «Grønt Prosjekt».

– Dette ser vi på som et kvalitetsstempel, og som at vi langt på vei har lyktes med vår miljøprofil, sier eierne, representert ved Morten Harsvik og Torbjørn Skulstad.

- BioFish sin målsetting er å produsere stor postsmolt (500g +) med FNs bærekraftmål og fiskevelferd som styrende parameter. BioFish har utviklet og benytter sin egen «State of the Art» RAS-teknologi og har som mål å bli ledende innen bruk av Fishtech/BigData i produksjonen. Vår erfaring er at god teknologi gir godt vannmiljø, som igjen gir god fiskevelferd, heter det i meldingen.