- Storbritannia er en viktig handelspartner for Norge og EFTA. Det er viktig for oss å beholde de gode relasjonene vi har til britene. EØS-avtalen har ivaretatt dette på en god måte, og vil fortsatt gjelde inntil Storbritannia formelt er ute av EU, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I pressemeldingen skriver departementet at EØS-avtalen ligger fast og tjener norske interesser godt. Storbritannia skal nå forhandle om betingelser knyttet til utmeldingen av EU. Ved Storbritannias utmelding av EU og EØS må det finnes andre løsninger for å ivareta de nære handelsrelasjonene mellom EFTA-landene og Storbritannia. Dette bør så langt som mulig skje parallelt med forhandlingene mellom Storbritannia og EU, ifølge departementet.

På EFTAs ministermøte i Bern i dag (mandag) ble EFTA-ministrene enige om å holde nær kontakt om dette temaet. De konkluderte imidlertid med at det er for tidlig å spekulere om hvordan fremtidige ordninger vil bli.

- Vi vil ha god tid til å arbeide med løsninger som sikrer fortsatt gode betingelser for det økonomiske samarbeidet med Storbritannia, sier Mæland.

Frihandelsforhandlingene med India, Indonesia, Malaysia og Vietnam sto også på dagsordenen under EFTAs ministermøte. Senere i dag skal EFTA-ministrene signere en frihandelsavtale med Georgia. Avtalen er den siste i rekken av EFTAs 27 frihandelsavtaler med i alt 38 land.

Frihandelsforhandlinger med Ecuador ble også lansert under ministermøtet.