Broodstock Capital gikk nylig inn i Maritech, som primært leverer løsninger knyttet til transport av sjømat. Nå kjøper investeringsselskapet 80 prosent av aksjene i Therma Industri fra det