Slidre Ørretsenter blir dermed verdens første matvareprodusent spm tar i bruk norske Decon-X sine desinfiseringsroboter. – Det viste seg at fisken var infisert av listeria før vi mottok den hos oss.