Campus Blå

Campus BLÅ inngår i Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter-konsernet og dekker hele kompetansekjeden innen «blå» næring: Fag- og sertifiseringskurs, videregående utdanning med linjer for akvakultur og fiske og fangst og høyere yrkesrettet utdanning (fagskolestudier).

Campus BLÅ ligger på Toft Brygge utenfor Brønnøysund, og samarbeider med næringsaktører i regionen for å sikre en bred faglig forankring.

Sjøfartsdirektoratet og DNVL har gitt Campus Blå såkalt STCW-godkjenning. Dette gir Campus BLÅ muligheten til å kjøre maritime kurs, inkludert sertifikat for fører av oppdrettsbåter (D6), fritidsbåtskipperkurs (D5L), fiskeskipperkurs klasse C, sikkerhetskurs for sjøfolk (IMO 50), passasjer- og krisehåndtering, skriver Campus Blå.

Dette er utrolig gledelig. Vi har jobbet med å få til dette over lang tid, og dette legger grunnlaget for ny linje for maritime fag på Havbruksakademiet og gjør det enklere for folk i nærområdene som vil kvalifisere seg til spennende jobber i blå næringer, sier Robert Jørgensen, daglig leder i Campus Blå i pressemeldingen.

– Vi planlegger oppstart med de første maritime kursene allerede over sommeren, sier Jørgensen.

Planer for fagskolen

STCW er forkortelse for «Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers» og er en internasjonal konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk.

Samtidig er de aller første studentene uteksaminert med studiepoeng fra Norsk Havbruksfagskole. Ni elever fra Rogaland i sør til Vesterålen i nord har tatt kurs i driftsplanlegging, økonomi og ledelse. Undervisningen er gjennomført som klasserom-på-nett, og samtlige som deltok besto.

– Vi er svært stolte over også å kunne tilby høyere yrkesfaglig utdanning her på Campus Blå. I tillegg til ny maritim linje i den videregående skolen, inngår toårige dekksoffiser- og maskinoffiserutdanninger i våre planer for fagskolen, sier Jørgensen i pressemeldingen.