I september hadde Cermaq ikke bestemt seg for om de ville gå i gang med Ifarm. Nå melder oppdrettsselskapet at prosjektet er blitt tilpasset fire tillatelser. Dermed starter de opp i Steigen i Nordland på nyåret.

– Dette er den beste julegaven vi kunne få, sier fiskehelsesjef Karl Fredrik Ottem i Cermaq i en pressemelding. Han skal lede Ifarm-prosjektet.

580 millioner

Cermaq investerer 580 millioner kroner i iFarm. Etter planen skal første fisk settes ut høsten 2020. Det er merder på lokaliteten i Martnesvik i Steigen som får installert første trinn i Ifarm.

Ifarm er basert på bildegjenkjenning og identifisering av hver enkelt laks og individoppfølging av hver fisk. En fisk med lus kan for eksempel sorteres til side.

Cermaq, BioSort og Fiskeridirektoratet har avklart hvordan prosjektet kan skaleres til fire utviklingstillatelser. Det betyr at prosjektet ikke vil komme så langt frem mot kommersiell testing som opprinnelig planlagt.

Med Ifarm ønsker Cermaq å utvikle en teknologi med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden. Foto: Cermaq iFarm

Prototyper

– Målet for prosjektet er å utvikle prototyper med de sentrale funksjonalitetene i Ifarm for å avklare om det er teknologisk mulig å drive individbasert lakseoppdrett i merder i sjøen, sier Ottem i meldingen.

En viktig del av prosjektet blir å dokumentere hvordan fiskens adferd og velferd vil være i samspill med de nye teknologiske løsningene og funksjonalitetene.

Har testet teknologien

BioSort, som utvikler de sensorbaserte løsningene i Ifarm, har allerede gjennomført flere tester på Havforskningsinstituttets forsøksstasjon på Matre.

– Individbasert oppdrett, som er kjernen i Ifarm, tar dyrevelferd på alvor. På sikt vil dette også kunne ha et stort potensial for myndighetene dersom forvaltningene får tilgang til sanntidsinformasjon om for eksempel biomasse, lusesituasjon og sykdomsforhold på hvert enkelt anlegg, sier fagdirektør Kristina Landsverk i Mattilsynet i meldingen.

Utvikles lokalt

Cermaq valgte å klage på den første tildelingen.

Nærings- og fiskeridepartementet landet i november i fjor på samme konklusjon som Fiskeridirektoratet.

Det har lenge vært knyttet spenning til hva Cermaq ville gjøre med de fire tillatelsene de fikk.

– Ifarm-prosjektet blir et stort løft for regionen. Vi anslår at det vil bety 17 stillinger bare i Cermaq i prosjektperioden på inntil seks år. Ifarm utvikles lokalt. Vi vil utvikle selve konstruksjonen i merden og maskinlæringen her. Dette er et stort løft for Cermaq i Nordland og for hele oppdrettsnæringen, sier regiondirektør Snorre Jonassen i meldingen. Han har vært sentral i utformingen av iFarm-prosjektet.