Det går fram av en pressemelding fra Scale AQ.

Første utgave av iFarm, skal etter planen settes ut på anlegget Martnesvika i Steigen til sommeren 2020.

- For oss var det avgjørende å få med en partner på laget som har den beste kompetansen og nok muskler til å sikre at vi lykkes med iFarm, sier prosjektleder for iFarm i Cermaq, Karl Fredrik Ottem, i meldingen. Han peker på at de kjenner selskapet godt fra før og at det har vært viktig i prosessen

Vil være rådgivere i framtiden

- Vi er svært fornøyde med at Cermaq valgte oss. Vi føler at dette er en bekreftelse på at vår strategi om å tilby partnerskap er korrekt. For ettertiden vil vi i større grad være rådgivere enn selgere, sier markedssjef i ScaleAQ, Stig Førre, i meldingen.

Cermaq, BioSort og ScaleAQ har satt sammen en prosjektgruppe med komplementær kunnskap. Dette skal sikre at iFarm-prosjektet får de beste forutsetningene for å lykkes, mener partnerne.

Med Ifarm ønsker Cermaq å utvikle en teknologi med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden. Foto: Illustrasjon Cermaq iFarm

Ser hver enkelt fisk

iFarm er et system under utvikling som ved hjelp av bildegjenkjenning og identifisering av hver enkelt laks vil monitorere status og utvikling for hver fisk i en merd, som vekst, helse og lus. Individuelle fisk kan sorteres ut, og kun fisk med behov vil bli behandlet.

Cermaq er tildelt fire utviklingskonsesjoner for iFarm.

Les også: