Fabrikken har tidligere produsert fiskefôr til oppdrettsselskaper i Skottland. Northeast Nutrition Scotland Limited skal produsere laksefôr til Cooke Aquaculture Scotland Limited, som har aktivitet på Shetland og Orknøyene, samt Storbritannias fastland.

– Vi er glade for å inkludere innenlandsk fôrproduksjon i Skottland i vår aktivitet, noe som øker den vertikale integrasjonen av vår drift og forbedrer sporbarheten til laksen vår ytterligere, sier Glenn Cooke, administrerende direktør i Cooke, i en pressemelding.