Et problem for landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) som benytter sjøvanner at det kan dannes hydrogensulfid. Et av prosjektene som får støtte handler