I en pressemelding torsdag ettermiddag melder Blue Planet at den nasjonale satsingen Grønn plattform gir 96 millioner til et gruppe bestående av 18 havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner. Støtten utbetales over en periode på tre år.

Målet til gruppen er å gjøre et felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs til et nytt norsk industrieventyr. Blant aktørene i gruppen er Grieg Seafood, Skretting, Salmar Ocean og Veterinærinstituttet (se hele listen i faktaboks).

Næringsminister Iselin Nybø (V) i møte med gruppen. Foto: Kirsti K. Sømme/Blue Planet

– Havbruk til havs har både potensiale til å være en løsning for en mer bærekraftig global matproduksjon, men også til å skape milliardverdier for Norge. Det er imidlertid mange utfordringer å ta tak i før vi er der. Nå lanserer industri og forskning tidenes største satsing for å utvikle mange av disse løsningene, slik at vi kan komme nærmere realisering, uttaler Ragnar Tveterås, professor ved Universitetet i Stavanger, som koordinerer konsortiet, i pressemeldingen.

Prosjektet har fått navnet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs», og har sitt utspring fra Stiim Aqua Cluster, som ledes av Blue Planet AS.

– Akkurat det vi trenger

– Denne type storsatsing, der forskning og næring samarbeider om løsninger, er akkurat det vi trenger. Grieg Seafood ser frem til å bidra med vår ledende kompetanse innen digitalisering, men også til å lære fra andre aktører. Sammen skal vi realisere potensialet som ligger i havbruk til havs, uttaler Ragna Heggebø, global forskning- og utviklingssjef Grieg Seafood, i pressemeldingen.

Dette er aktørene:
 • Grieg Seafood
 • Skretting
 • SalMar Ocean
 • Moreld Aqua
 • Fishglobe
 • Hauge Aqua
 • Blue Planet
 • Norce
 • Veterinærinstituttet
 • Havforskningsinstituttet
 • NMBU
 • NTNU
 • UiB
 • UiS
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Simula
 • The University of Melbourne
 • The University of Florida.

I tillegg involverer prosjektet Norway Royal Salmon, ABB og andre underleverandører.

Kilde: Blue Planet

Gruppen mener havbruk kan spille en avgjørende rolle i å sikre mat til en befolkning som overstiger ni milliarder mennesker globalt i 2050.

– Målet med prosjektet «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs» er å levere ny kunnskap og teknologi slik at offshore havbruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, oppnår lavere miljøavtrykk og god fiskevelferd. Havbruk til havs skal bli konkurransedyktig i markedet og kan gi en verdiskaping på oppimot hundre milliarder kroner, står det i pressemeldingen.

Syv delprosjekter

Gruppen viser til at havbruk til havs vil gi nye utfordringer for næringen som ekstreme bølge- og vindforhold, samt at man må lage nye løsninger for å håndtere lange avstander. Prosjektet gruppen har fått støtte er delt opp i syv delprosjekter, som dreier seg om:

 • Grønn pellet for undervannsfôring til havs.
 • Robust postsmolt i lukkede sjøanlegg.
 • Elektrifisering av oppdrett til havs.
 • Kontrollsystem for semi-autonome oppdrettsanlegg til havs.
 • Bedre fiskevelferd og økt overlevelse.
 • Logistikk til havs.
 • Kompetanseprosjekt med hovedmål å utvikle kunnskap og teknologi som bidrar til miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling av verdikjeder for havbruk til havs.
. Næringsminister Iselin Nybø i møte med Atle Fiskå, som leder Skrettings forskningsstasjon på Lerang i Rogaland. Foto: Kirsti K. Sømme/Blue Planet


– I dette prosjektet vil vi rette innsatsen mot best mulig smitteforebyggende tiltak og smarte overvåkningsmetoder for å avdekke infeksjoner og sårbare fysiologiske og immunologiske tilstander i fiskebestandene tidligst mulig, uttaler seksjonsleder forskning fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Trude Vrålstad, om deres deltakelse.

Det er Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge og Siva som står bak Grønn plattform. Målet er å skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.