De nye reglene ble fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 5. november.

Endringene i regelverket omfatter en forenkling og effektivisering av ordningen rundt landbasert oppdrettsanlegg, ved at brukstillatelse ikke lenger vil være nødvendig for å drifte dem.

Det kommer frem i en melding på Fiskeridirektoratets hjemmesider i dag.

Fremdeles dokumentasjonskrav

Begrunnelsen til Nærings- og fiskeridirektoratet (NFD) for å fjerne brukstillatelsene, er at ordningen har vist seg å være en mer omfattende oppgave enn det som var forutsatt. Det gjelder for både oppdrettere og forvaltningen.

«NFD har derfor besluttet at det ikke lenger skal utstedes brukstillatelser som en del av ordningen, og at begrepet 'brukstillatelse' fjernes».

I meldingen fra Fiskeridirektoratet kommer det frem at endringene ikke medfører noen vesentlige forandringer i dokumentasjonskravene for oppdrettere. Det vil derfor få liten konsekvens for aktører som er i gang med å skaffe brukstillatelser.

«Eksisterende landbaserte anlegg vil fremdeles måtte ha en rømningsteknisk rapport innen 01.01.2021», heter det i meldingen.

Direktoratet skal innen kort tid sende forslag til ytterligere endringer i forskriften på høring.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.