Vaksinestatistikk
  • Både MSD Animal Health og konkurrenten Pharmaq publiserer månedlige vaksinetall
  • Begge selskapene publiserer tall som omfatter all omsetning, ikke bare egne vaksiner
  • MSD Animal Health henter tallene fra Farmastat (Farmastat Norske legemiddelstatistikk AS), som igjen baserer seg på rapporter fra grossisters salg til sluttbruker
  • Pharmaq sine tall har de hentet inn fra grossister og egne systemer (ikke Farmastat-tall)
  • Tallene er brutt ned på ulike typer vaksiner (hvor mange komponenter de inneholder) samt art (ørret og laks). Multivaksiner kan også inneholde en PD-komponent.

Kilder: MSD Animal Health og Pharmaq. Oppdatert november 2019.

Totalt salg av vaksiner til laks i 2019 ble 397 millioner doser sammenlignet med 369 millioner doser i 2018. Dette representerer en økning på 7,5 % i antall vaksinerte fisk i 2019, melder Pharmaq i sin vaksineoppdatering.

Her er ikke enkeltvaksiner mot PD tatt med da disse vaksinene kombineres med andre flerkompontent vaksiner. I desember ble det omsatt 6,1 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 3,3 millioner doser som 1-komponent PD-vaksiner. Totalt er det solgt 126,6 millioner doser PD-vaksiner i 2019 sammenlignet med 137,2 millioner doser i 2018.

I 2019 ble det totalt solgt 11,5 millioner doser av en 7-komponent ILA- vaksine sammenlignet med 6,6 millioner doser i 2018.

Det ble solgt 0,3 millioner vaksinedoser til ørret i desember måned sammenlignet med 1,7 millioner doser i desember 2018. Totalt salg av vaksiner til ørret i 2019 endte på 16,2 millioner doser sammenlignet med 23,5 millioner doser i 2018.