Det går fram av en pressemelding fra Måsøval Fiskeoppdrett mandag. Ice Fish Farm har i dag lisenser for produksjon av laks på til sammen 20.800 tonn på østsiden av Island. Selskapet har søkt om ytterligere 16.800 tonn produksjonslisenser.

Måsøval har siden 2016 vært representert på Island gjennom datterselskapet Laxar Fiskehldi ehf.

- Vi har i denne perioden fått meget gode erfaringer og har stor tro på produksjon av laks på Island. Vi har hatt et godt samarbeid med våre medaksjonærer, samarbeidspartnere, ansatte og de islandske myndighetene, presiserer Lars Måsøval i Måsøval Eiendom i pressemeldingen.

Ice og Laxar har sin produksjon i tilgrensende fjorder og i meldingen pekes det på at et fortsatt godt samarbeide mellom selskapene vil sikre god biologisk produksjon og risikostyring samt god felles utnyttelse av ressurser som slakterikapasitet, servicetjenester og logistikk.

- Når transaksjonen gjennomføres vil det være naturlig å se på hvilke strategiske muligheter som ligger i et enda tettere samarbeid for å optimalisere produksjonen og sikre en bærekraftig utvikling av oppdrettsvirksomheten på østsiden av Island i samarbeid med våre islandske medaksjonærer, opplyser Måvøval videre i meldingen.

Måsøval konsernet er et familieselskap med hovedkontor på Frøya. Måsøvals heleide oppdrettsselskap i Norge, Måsøval Fiskeoppdrett AS, vil i 2020 slakte omkring 17.000 tonn. Selskapet kjøpte i sommer ytterligere produksjonskapasitet på auksjon og har gjennom prosjektet Aqua Semi – med 4 utviklingskonsesjoner ytterligere muligheter for vekst i Norge. Måsøval konsernet styrker med denne transaksjonen sin posisjon som oppdretter av laks.

______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.