– Det er viktig å understreke at det nye regelverket gjelder fiskehelse og ikke fiskevelferd. Dessuten er regelverket for mattrygghet og biprodukter som før, uttaler Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Det nye dyrehelseregelverket som er felles for EU/EØS gjelder nå i Norge. EU har gitt det i form av forordning, og det betyr at Norge som EØS-medlem må innføre bestemmelsene ordrett i norsk lov, skriver Mattilsynet på sine nettsider torsdag.

Regelverket er mer funksjonsbasert og legger økt vekt på biosikkerhetstiltak og tydelig ansvar på næringsaktørene. Derfor er det nå blant annet krav til at alle godkjente anlegg og fartøy har en egen biosikkerhetsplan, skriver Mattilsynet.

– En annen praktisk endring er at Mattilsynet ikke kan godkjenne nye eller endrede anlegg før vi har inspisert det ferdige anlegget, uttaler Næsset.

Selv om de fleste bestemmelsene er som før, er regelverket mer komplisert å navigere i. Noen godkjenninger, tillatelser og pålegg fra Mattilsynet har fått endret hjemmel, og i tillegg har det kommet nye krav til anlegg, fartøy og til Mattilsynets forvaltning, skriver de.

– Vi har derfor opprettet en gruppe som jobber med informasjon og veiledning. Fremover vil vi legge ut oppdatert Informasjonen på Mattilsynets nettsider slik at alle kan gjøre seg kjent med regelverket og hva det innebærer, uttaler Inge Erlend Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Vil ta tid å få alt på plass

Fram mot sommeren jobber Mattilsynet med den praktiske gjennomføringen av de nye forskriftene i egne systemer.

– Tilsynet vårt med fiskehelse vil fremover derfor dreie seg mye om veiledning, slik at endringene blir godt kjent for de som er berørt.

Regelverket stiller flere krav til Mattilsynets forvaltning, og enkelte prosesser vil ta lenger tid, opplyser Mattilsynet.

– Aktørene må derfor belage seg på lenger saksbehandlingstid på enkelte områder. Vi vil jobbe for å finne effektive løsninger, men må samtidig passe på at vi oppfyller kravene til oss. Det er også viktig for akvakulturnæringen, avslutter Næsset.