– Vi ser frem til å levere DNA-analyser av høy kvalitet for å kunne oppklare tilhørighet til oppdrettslaks som har kommet på avveie. Vi er godt forberedt med moderne fasiliteter og høy kompetanse for å rense og genotype DNA til dette formålet, uttaler Celeste Jacq, som er leder for genomikk i selskapet Blue Analytics i en pressemelding mandag.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Sporbarhet AS om å drive et system for DNS-sporing av rømt oppdrettslaks. Ifølge Blue Analytic vil sporingssystemet bli tatt i bruk i oktober i år.

– Næringsaktører og myndigheter har som felles mål at all rømt oppdrettslaks skal kunne spores tilbake til eier. Med de etablerte sporingssystemene, vil Fiskeridirektoratet få tilgang på kvalitetssikrede data fra Sporbarhet som dokumenterer opprinnelse av innrapporterte rømningshendelser, uttaler daglig leder i Sporbarhet, Helge Klungland.

Selskapet Sporbarhet ble etablert for å utvikle og drive ett eller flere nasjonale systemer for å spore rømt oppdrettsfisk. Nåværende eiere er Mowi Norway AS, Lerøy Seafood Group ASA, Salmar Farming AS, Cermaq Norway AS. Men selskapet har ambisjoner om at resten av næringen slutter seg til tjenesten.

– Målet er å favne hele næringen. Det er viktig at vi har én sporingsløsning, sier Klungland til IntraFish.

Tester 2020-dataa

Han forteller at systemer allerede er testet ut på rømt oppdrettslaks, og at de nå prøver ut metoden deres.

– Vi har lagt inn data i dataportalen vår. Per nå er det mer trening enn reelle saker, men vi bruker data fra en rømningshendelse høsten 2020, da det var dusørfiske i Trøndelag, sier hna.

– Hvordan er det å være i gang med sporingen?

– Det er godt å være i gang. Jeg gleder meg til metoden er innkjørt, og at vi etter hvert får flere medlemmer. Vi skal videre jobbe med kvalitetsforbedring, sier han.

Ifølge Klungland har Sporhat dialog med Blue Analytics i nær ett år, og signerte kontrakt med dem tidlig i vår.

Preben Sangolt og Sigrid Rørvik jobber med genotypering av DNA i laboratoriet hos Blue Analytics. Foto: Blue Analytics.

Bergensbasert

Blue Analytics er basert i Bergen, og har bygget opp et nytt laboratorium for å gjennomføre genanalyser på laks. Ifølge selskapet bygger metoden for DNA-spring på en grunnteknologi som allerede benyttes til ulike samfunnsnyttige formål.

– Bruk av DNA-spor har oppnådd høy grad av troverdighet og allmenn aksept både i rettssystemet og i samfunnet generelt, skriver selskapet.

Ifølge selskapet skal det levere standardiserte prøvetakingspakker og utføre isolering og genotypering av DNA fra laks fra mistenkte rømningshendelser.

– Data fra analysene overføres til Sporbarhet som er ansvarlig for den endelige sporingen tilbake til foreldrefisk og rognbatcher. I mange tilfeller vil primærsporingen gi tilstrekkelig informasjon til å spore den rømte fisken tilbake til anlegg. I tvilstilfeller vil Sporbarhet bruke grunnstoffsanalyser av fiskeskjell for å skille mellom anlegg som har mottatt rogn fra samme foreldrefisk, skriver selskapet.