Efta avviste Marine Harvests søksmål

Efta-domstolen avviste mandag Marine Harvests anmodning om å oppheve et vedtak fra ESA. ESA fikk medhold i at de ikke har kompetanse til å vurdere påstått statsstøtte gjennom markedsføringsavgiften som finansierer Norges sjømatråd.

Advokat Torben Foss i PWC har kjørt saken mot norske myndigheter på vegne av Marine Harvest
Advokat Torben Foss i PWC har kjørt saken mot norske myndigheter på vegne av Marine Harvest
Publisert 28. November 2017, kl. 06.58Oppdatert 28. November 2017, kl. 09.09