Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 6,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i årets oktober-måned, som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd i en pressemelding

– I hele 2019 har den norske kronen svekket seg mot de store valutaene, og dette har vært med på å øke eksportverdien målt i norske kroner. Målt mot amerikanske dollar så har kronen i år i snitt vært cirka 8 prosent svakere enn tilsvarende periode i fjor, fortsetter Gangsø.

Målt mot euro og britiske pund har den norske kronen vært cirka 2,5 prosent svakere.

14 prosent volumvekst i lakseeksporten

Norge eksporterte 117.000 tonn laks for 6,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 261 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 922.000 tonn laks for 59 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 6 prosent eller 3,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks var i oktober måned 51,89 kroner per kilo mot 58,35 kroner i oktober i fjor.

Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Vekst i dollarmarkeder

– Gode produksjonsforhold har gitt høyere produksjon enn forventet. Vi vet at Polen er et stort videreforedlingsmarked, og mye av fisken som går dit, går videre til konsum i andre markeder. Det er spesielt dollarmarkeder, som Asia, som har tatt størstedelen av eksportveksten. Noe av dette kan forklares av etterspørselen. Våre analyser viser at etterspørselsveksten etter laks globalt har vært størst i Kina. Samtidig har den norske krona svekket seg mer mot dollar enn mot euro, noe som forsterker denne effekten, sier Frank Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd i pressemeldingen.

– Oktobertallene bekrefter styrken i norsk-kinesisk sjømathandel. Så langt i år ser vi en vekst i sjømateksporten til Kina på 41 prosent i verdi og 15 prosent målt i volum. Norsk laks vinner markedsandeler og tar en stadig større del av det kinesiske markedet. Samtidig er det spennende å se at satsingen på pelagiske arter vekker økt interesse for den norske makrellen, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Økt ørretsalg

Norge eksporterte 6.700 tonn ørret for 375 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 46 prosent og en verdiøkning på 30 prosent eller 87 millioner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 47.000 tonn ørret for 3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 31 prosent og en verdiøkning på 25 prosent eller 600 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Hviterussland og USA kjøpte mest ørret fra Norge i oktober.