– Artec Aqua har kommet til et punkt der det å utøve eierrollen i selskapet samtidig som eierne er fullt operasjonelle i driften blir stadig mer krevende. Artec Aqua er inne i en sterk vekstfase, der prosjektene også øker vesentlig i størrelse, og vi mener det er lettere å hente ut dette potensialet som del av Endúr enn på egenhånd, sier Ingegjerd Eidsvik, daglig leder i Artec Aqua i en pressemelding mandag.

I henhold til vilkårene i avtalen vil Endúr erverve 100 prosent av aksjene i Artec Aqua basert på en selskapsverdi på 600 millioner kroner, som tilsvarer en egenkapitalverdi på 690 millioner kroner. Kjøpesummen skal gjøres opp med 345 millioner kroner i kontantvederlag og 345 millioner kroner i Endúr-aksjer til tegningskurs NOK 1,1861 per aksje, går det fram av en børsmelding fra oppkjøper Endúr.

Artec Aqua-eierne er med videre

I pressemeldingen opplyses det at dagens eiere av Artec Aqua, Bjørn Finnøy, Victor Fiveland og Bjørnar Flem, fortsetter alle i sine roller som henholdsvis salgssjef, FoU-leder og innkjøpssjef i selskapet, og de blir med videre på eiersiden, men da som aksjonærer i Endúr ASA. Alle tre vil investere 50 prosent av det totale salgsvederlaget i Endúr-aksje.

Daglig leder i Artec Aqua, Ingegjerd Eidsvik. Foto: Tone Molnes

– En forutsetning for at dagens eiere skulle selge var at de kunne være med videre, både som ansatte og eiere. Det kunne Endúr tilby. Konsernet har store ambisjoner, og det gleder vi oss til å bli en viktig del av, sier Eidsvik.

Raskt voksende marked

Endúr ASA er et børsnotert konsern som er spesialist innen konstruksjon av marin infrastruktur, inkludert anlegg til landbasert oppdrett, kaier, havner, demninger, broer og andre spesialiserte betong- og stålprosjekter. Konsernet produserer også integrerte fôrflåter for havbruksnæringen.

– Vi kjøpte nylig BMO Entreprenør, delvis for å styrke evnen vår til å påta oss større marine byggeprosjekter innen landbasert oppdrett. Oppkjøpet av Artec Aqua gir oss umiddelbart en sterkere posisjon i dette svært attraktive og raskt voksende markedet. Det er også sterke strategiske synergier mellom Artec Aqua og Endúrs øvrige virksomhet som vi ønsker å dra nytte av, sier konsernsjef i Endúr, Hans Olav Storkås, i samme pressemelding.

Beholder merkenavnet

Artec Aqua har 40 ansatte og hovedkontor i Ålesund, I 2020 forventer selskapet å ha en omsetning på om lag 625 millioner kroner.

Artec Aqua vil fortsette å operere under nåværende merkenavn, går det fram av meldingen.

– Å bli en del av et større konsern, med et enda bredere produkt- og tjenestetilbud, gjør at vi som leverandør kan styrke oss ytterligere, til det beste for kundene våre, uttaler Ingegjerd Eidsvik og understreker samtidig at flere arbeidsplasser og positive ringvirkninger i lokalmiljøet er viktig for partene.