Det melder Klima- og næringsdepartementet i en pressemelding torsdag.

Havvindparken som Equinor og de andre rettighetshaverne ønsker å etablere på feltene Gullfaks og Snorre, vil bestå av i alt 11 flytende vindturbiner hver på 8 MW. Turbinene skal årlig produsere 384 GWh med fornybar kraft, som skal erstatte omtrent en tredjedel av dagens kraftbehov på plattformene, viser departementet til.

Prosjektet skal bidra til å redusere CO2-utslippene med ca. 200 000 tonn hvert år plattformene er i drift.

Selv om Enova nå gir et tilsagn på 2,3 milliarder kroner til prosjektet, gjenstår det noen portpasseringer før prosjektet blir realisert, opplyser departementet. Equinor og partnerne må ta en endelig investeringsbeslutning, og EFTAs overvåkningsorgan ESA må godkjenne tilsagnet.

En omlegging av kraftforsyningen på Snorre og Gullfaks krever at rettighetshaverne tar investeringsbeslutning og at myndighetene deretter godkjenner en endret plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven. Som en del av denne prosessen skal blant annet hensynet til natur, havbruk og fiskeriaktivitet utredes og vurderes. Går alt etter planen skal vindparken være i drift i løpet av 2022, ifølge departementet.