Statsminister Erna Solbergs er klar på at jobb nummer én er å begrense spredningen av smitte. Det presiserte hun i innledningen på pressekonferansen om tiltak knyttet til koronaviruset.

Strakstiltak kommer

- Men det er også mange bedrifter som merker konsekvensene av at verdensøkonomien har bremset betydelig opp, la Solberg til og sa også at regjeringen vil komme med strakstiltak for å bøte på dette.

I følge Dagens Næringsliv vil noen av tiltakene legges frem allerede fredag.

Disse er:

  • Endring av permitteringsreglene ved å korte ned perioden arbeidsgivere betaler lønn for sine ansatte ved permittering.
  • Endringer i skattereglene, blant annet ved at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formueskatt. I tillegg skal bedrifter som går med underskudd kunne tilbakeføre det.
  • Mer penger i helsevesenet, slik at det kan kjøpes inn mer legemidler og gjennomføres flere koronaanalyser.

Næringsministeren møtte forøvrig tidligere i dag en rekke representanter for næringslivet, der regjeringen fikk innspill til viktige tiltak.

- Vi er også i dialog med arbeidstagerorganisasjonene. Vi vil fortsette å ha tett dialog med nærings- og arbeidslivet. I tillegg har jeg invitert alle de parlamentariske lederne til et møte denne uken for å diskutere situasjonen og forsøke å få en samstemt respons, sier Solberg.

Tre faser i tiltakene

Statsministeren har også merket seg at viruset har store konsekvenser også for verdensøkonomien, med børsfall, svikt i etterspørsel for reiselivsbedrifter og innstilte flyninger.

- Derfor jobber regjeringen nå med tiltak i tre ulike faser. I første fase vil vi allerede på fredag komme med nødvendige strakstiltak for å motvirke unødvendige konkurser og oppsigelser. I andre fase jobber vi med ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. I tillegg til flybransjen og reiselivsnæringen, er det bedrifter som opplever sviktende leveranser av innsatsvarer, eller at avsetningen stopper opp på grunn av situasjonen i verdensøkonomien. I tredje fase forbereder vi mer generelle tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, som kan settes inn når behovet oppstår, sier Solberg.

Tiltakene skal være målrettede, ha rask effekt og være avgrenset i tid.

Regjeringen vurderer fortløpende hvilke økonomiske tiltak som kan være aktuelle og når disse eventuelt skal iverksettes.

Her kan du se statsministerens og finansministerens innledninger i opptak

Les også: