Den vanligste måten å gjøre laksen steril på, er å triploidisere fisken. Da gjennomgår laksen en behandling slik at den får tre sett med kromosomer, noe som gjør fisken