- 19.-21. august går Husøydagan av stabelen for 27 gang.  Arrangementet har i løpet av disse 27 årene utviklet seg til å bli en av landets viktigste arenaer for meiningsutveksling om fiskeripolitiske tema – en arena hvor både næringsliv, bransjeorganisasjoner, virkemiddelapparat, byråkratiet og ikke minst; politiske aktører møtes, heter det i en pressemelding fra arrangørene.

- Programmet for årets Husøydaga er preget av sjømat, og to faglige seminarer på fredag – ett om restråstoff og ett om det portugisiske klippfiskmarkedet. I tillegg arrangeres sjølsagt det tradisjonsrike fiskeriseminaret på lørdag, som denne gangen har tema «Hit, men ikke lengre?» som er en debatt om strukturtiltak som virkemiddel i fiskeripolitikken, skriver de videre.

- Omsettelige strukturkvoter har stått sentralt i norsk fiskeripolitikk i over 10 år og struktureringsprossesene har vært utslagsgivende for hvordan flåte og fiskerisamfunn ser ut i dag. Likevel er det fortsatt sterke meininger om konsekvensene av en slik fordelingspolitikk og hvor mye lengre en skal gå. Har man gjennom strukturering oppnådd de ønskede resultatene knyttet til lønnsomhet for en samlet fiskerinæring? Og hva vil ytterligere strukturering kunne bety for fiskere, fiskebåtredere og industrien på land, er spørsmålene som stilles. 

Innledere her er fiskeriminister Per Sandberg (Frp), stortingsrepresentant og fiskeripolitisk talsmann i AP Ingrid Heggø, stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og leder av fiskebåtredernes forbund Johnny Berfjord.