Det går fram av en pressemelding fra Havlandet Havbruk tirsdag.

– Familien Igland har valgt å styrke sin satsing på oppdrett ved å overta hele Havlandet Havbruk sin virksomhet knyttet til landbasert oppdrett og videre avl av torsk og andre arter. Familien Nødseth har på sin side valgt å reinvestere sammen med Ancala i basevirksomheten, opplyses det i meldingen.

Det er en blid Oddgeir Igland som Intrafish får på tråden etter at de har kjøpt seg helt opp.

– Vi har jo holdt på i 23 år, og håper på å holde på lenge videre nå som vi har fått kontroll på eierskapet og kan styre mer slik vi vil. Vi har store planer for videre vekst, sier Igland til Intrafish.

– Kan du si noe om prisen?

– Nei, vi har blitt enige med de som har solgt at det holder vi for oss selv inntil videre. Det viktigste for oss i dag er å se fremover. Målet er å bli størst i Norge på opppdrettstorsk på land, sier Igland.

Vil satse på torsk

Igland påpeker at ambisjonene er viktig for dem nå som torskeoppdrett i sjø møter motstand.

– Nå som enkelte politisk partier går imot oppdrett av torsk, på det som vi mener er feilinformasjon, så vil det kjekt å være med på en satsing der. Vi vil bidra med foredrag og fortelle hva som ligger bak og få frem at det er en bærekraftig næring. Der håper vi å bidra, sier han.

Havlandet har RAS-anlegg der de driver med oppdrett av torsk på land.

– I første omgang fremover skal vi se hvor lett det er å gå fra å ta opp 100 grams settefisk til 250 grams settefisk. Det er en kjempespennende prosjekt, mener Igland.

Fortsetter samarbeid

Det gode samarbeidet fortsetter selv om man har valgt å vektlegge ulike veier for fremtiden. Det er inngått langsiktige avtaler om leveranse av tjenester mellom de ulike selskapene, hvor samarbeid om økonomi, IT og stabsfunksjoner fortsetter som i dag, går det videre fram av meldingen.

– I første omgang betyr dette sikra arbeidsplasser og sikret lokalt eierskap, som er viktig for Florø, sier Igland til Intrafish.

– Familien Igland ser frem til å kunne legge bak seg en lang og intens salgsprosess, og nå ha fullt fokus på fremtiden og lokal verdiskaping. Vi vil benytte anledningen til å takke familien Nødseth for et suksessrikt eventyr gjennom over 40 år med næringsutvikling i Florø, og vi er overbevist om at Semi sitt partnerskap med Ancala vil fortsette å utvikle basevirksomheten i en positiv og bærekraftig retning. Gjennom våre visjoner for landbasert oppdrett ser vi en rekke synergier som vil holde oppdrett- og basesatsning sammen også fremover, heter det i meldingen.

Igland understreker i pressemeldingen at Florø-samfunnet og omegn skal komme godt ut av denne

«Ancala er en langsiktig og kapitalsterk ny majoritetseier av forsyningsbasen, noe som må til for å møte fremtidens krav til omstilling og bærekraft. Vi skal gjennom WIS og Havlandet Gruppen fortsette våre investeringer gjennom landbasert oppdrett for å sikre økt aktivitet og flere arbeidsplasser til Florø og regionen rundt. Fremtiden er spennende, og vi ser frem til å møte den!» kommenterer han i pressemeldingen.

Overtok 17. mars

Prosessen med salg innebærer også at INC GRUPPEN ikke lenger vil bestå som samlende enhet for selskapsstrukturene siden det felles eierskapet har opphørt. Endringer vil bli annonsert i god tid før de blir iverksatt.

Transaksjonene ble effektive den 17. mars 2023 og fra det tidspunkt er de nye eierstrukturene i Fjord Base Holding AS og i Havlandet Havbruk AS tredd i kraft. Ledelsen av disse selskapene vil være tilnærmet de samme fremover for å sikre kontinuitet og minst mulig endringer.

Intrafish kommer med mer.