Havforskningsinstituttet (HI) melder i en pressemelding at de i 2022 undersøkte 15.040 oppdrettsfisk for ulovlige og uønskede stoff. Ingen ulovlige midler ble funnet og nivået av legemidler og miljøutgifter er under grenseverdi.

– Prøvene skal representere norsk oppdrettsfisk som helhet, sier forsker Annette Bernhard i meldingen fra HI.

Totalt analyserte de 3008 prøver fra 2022. Fiskene blir analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd.

Overvåkingsprogrammet er en del av EU sitt overvåkningsprogram for animalske matvarer der hensikten er å sikte at maten er trygg. De har gjort den tilsvarende undersøkelsen over flere år. Forskjellen fra 2021 er at de undersøkte nærmere 1000 fisk mer enn året før. Resultatet da ble det samme.

– Ulovlige midler er for eksempel stoffer med anabole effekter, som veksthormoner, eller uautoriserte legemidler, sier Bernhard.

I prøvene ble det funnet resten av cypermetrin og deltametrin i flere prøver. Dette er stoff som blir brukt som lusemidler, men også som plantevernmidler. Nivåene som ble målt var under grenseverdi.

Tungmetaller som kvikksølv, bly og kadmium og andre miljøavgifter ble heller ikke funnet over grensenivået.

– Som i årene før, viste også årets overvåkingsdata at nivåene i oppdrettsfisk ikke overskrider grenseverdiene for disse miljøgiftene, sier Bernhard.