Det er rundt halvparten av prosjektets kostnadsramme, opplyser Veterinærinstituttet i en pressemelding.

– Jeg er glad for at Veterinærinstituttet nå har fått støtte fra Medfinansieringsordningen for små og mellomstore statlige digitaliseringsprosjekter i Difi til å få en heldigital avlesing og overføring av prøver tatt av oppdrettsfisk, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i pressemeldingen.

Digitaliseringen får stor betydning

– Modernisering av prøvereisen fisk vil sørge for at alle som kan ha nytte av det i Veterinærinstituttet vil kunne analysere, diskutere og dele prøveinformasjon og resultater digitalt. Det vil få stor betydning både for effektiv drift, raskere diagnostikk og for kunnskapsutviklingen vår, sier avdelingsdirektør Edgar Brun i Veterinærinstituttet i pressemeldingen.

Han forventer at når dette er på plass, skal Veterinærinstituttet kunne utvide og forbedre sine tjenester til kunder og brukere i næring og forvaltning, inkludert å dele bilder med disse. Bruun sier prosjektet er et viktig element i deres arbeid nå med å legge om fiskediagnostikken, tilpasset en ny og viktigere rolle for Veterinærinstituttet i fiskehelse og fiskevelferd.

Prosjektet vil ha oppstart i mai 2019 og skal sluttføres i løpet av 2021.

Sparer mellom 20 og 140 millioner kroner

Det er sannsynliggjort gevinster for Veterinærinstituttet, forvaltningen, forskning og andre brukere. Den største økonomiske effekten ligger i næringen. Basert på et estimat fra Sjømat Norge kan dette utgjøre mellom 70 til 140 millioner kroner årlig, eller 1‐2 promille av eksportverdien av laks.

Moderniseringsprosjektet åpner for en faglig nyorientering innen histopatologi for å utnytte digitale prosesser.

– Dette åpner for faglige spennende satsinger i Veterinærinstituttet med tanke på maskinlæring, automatisk avlesing, bruk av algorytmer, tolking av store datamengder osv. Nå skal vi løfte oss på nivå og sparke ifra, og for å klare det trenger vi alle våre flinke og entusiastiske, unge som gamle, histopatologer i kollegialt samvirke med alle på instituttet, sier Brun.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.