– Dette er et Europamesterskap i innovasjon, og det er imponerende hva Bluegrove har fått til. Selskapet tilbyr en løsning på store felles utfordringer som effektivt kan overføres på tvers av landegrensene, uttaler Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, i en pressemelding torsdag.

Teknologiselskapet Bluegrove er blitt tildelt en tilskudds- og investeringspakke på 35 millioner kroner fra Europakommisjonens Europeiske innovasjonsråd (EIC). Formålet er å støtte utviklingen og kommersialiseringen av Welfare Shield-teknologien.

Over 800 bedrifter søkte

Bluegrove konkurrerte om støtte med over 800 bedrifter fra 30 land. Innovasjon Norge har finansiert et stipend for å skrive søknaden.

Selskapets teknologi anvendes for å redusere dødeligheten og forbedre helsetilstanden til oppdrettsfisk.

– Tidlig identifisering av velferdsutfordringer reduserer risikoen for sykdomsutbrudd og dermed kostander for behandling, samtidig som det fremmer sunn fiskevekst, skriver Bluegrove i pressemeldingen.

Selskapet argumenterer med at oppdretter som forstår hva fisk i merdene ønsker seg kan fôre når fisken er sulten, og dermed la mindre fôrmengder gå til spille.

En illustrasjon av Bluegrove sitt Welfare Shield-løsning. Foto: Bluegrove

– Med vår teknologi kan oppdrettere observere fiskeadferd på måter som aldri før var mulig, og dermed få kunnskap og innsikt som effektiviserer driften, uttaler daglig leder Søvegjarto.

Støttepakken består av et tilskudd på 2,5 millioner euro og en planlagt investering på én million euro.

Allerede i bruk

Selskapet anvender digital teknologi og maskinlæringsmekanismer i systemet sitt. Bluegrove opplyser om at maskinvareplattformen deres allerede er i bruk hos tre av de fire største oppdretterne i verden, og er installert i merder langs hele norskekysten, samt i Chile.

– De samme sensorene som i dag brukes til å optimalisere bruken av fôr vil gjennom ny maskinlæringsanalyse med Welfare Shield kunne brukes til måling av stress-nivå og tidlig deteksjon av sykdomsutbrudd, ved å observere endringer i svømmemønster kombinert med objektive appetitt-målinger, skriver selskapet.

Når adferdsendringer blir oppdaget vil løsningen ha mulighet til å varsle operatøren, som da kan sette i gang forebyggende tiltak.

– Dette vil redusere dødeligheten og forbedre helsetilstanden og velferden til laksen i merdene, samt sikre god og sunn vekst i balanse med naturen. Dette er bra for næringen, forbrukere, miljøet og selvsagt for fisken, uttaler Søvegjarto i Bluegrove.