Kabelen gir strøm til et avsidesliggende oppdrettsanlegg og er den lengste i sitt slag på Færøyene, heter det i en pressemelding fra selskapet som er øyrikets største leverandør av el-utstyr og tjenester til havbruk, for eksempel systemer for fôring, kameraovervåking, belysning over og under vann.

Selskapet betjener 80 prosent av laksenæringa på Færøyene, ifølge egen nettside. Det sysselsetter 20 mennesker og har kunder i 20 land.

Færøyenes lengste sjøkabel blir strukket til et Bakkafrost-anlegg. Foto: JT electric

- Installasjonen er en del av Bakkafrosts plan for bruk av mer bærekraftig energi. De fleste av Bakkafrosts fôrflåter på Færøyene forsynes allerede med strøm via sjøkabel fra land, mens de resterende er i ferd med å skifte til kabel, heter det i meldingen fra JT electric.

- Målet vårt er å redusere CO2-utslippet med 50 prosent innen 2030, sier Jón Purkhús, oppdrettssjef for Bakkafrost Nord. Det vil redusere oljebruken.

JT electric melder at installasjonen av fiber sammen med landstrøm sørger for rask og sikker oppkobling til utstyret om bord på fôrflåten. Alle operasjoner utføres fra et landbasert fôringsanlegg.

Færøyenes lengste sjøkabel blir strukket til et Bakkafrost-anlegg. Foto: JT electric