Dette er en merkedag både for Bulandet og for initiativtagerne i prosjektet skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi takker for den tilliten som er vist oss ved denne konsesjonstildelingen. Det neste vi nå må få til er et skikkelig informasjonsmøte i Bulandet. Vi gleder oss til å dele nyheten og planene med alle som bor her ute, sier daglig leder Oddmund Storesund og prosjektleder Ola Sveen i pressemeldingen.

Landbasert akvakultur etter Bulandet-modellen er basert på gjennomstrømming av rent sjøvann. Selve systemet blir bygget ned i grunnen under havnivå. Bulandet Miljøfisk har brukt erfaringer fra både matfisk- og settefiskanlegg for å utvikle et system for landbasert akvakultur.

I pressemeldingen skriver selskapet at utbyggingen av anlegget vil starte opp så snart den nødvendige finansieringsplanen er på plass. Selve utbyggingsperioden vil ta cirka 8 måneder.

– Etter dette vil produksjonen i anlegget bli bygget opp over tre år. Fullt utbygget vil Bulandet Miljøfisk skape 8–10 kompetansearbeidsplasser i Bulandet, skriver selskapet.

I en epost til IntraFish sier Ola Sveen at når det gjelder kostnad på anlegget vil de bruke mer tid på det før de går ut med tall. Det same gjelder finansieringen og hvor langt de er kommet der.