Den nye brønnbåten bygges ved Aas Mekaniske Verksted for Brønnbåt Nord. PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvanns-sirkulasjonspumper. Disse skal sørge for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn. I tillegg skal