Med Sulefisk og Finio inne på eiersiden, er Akvahub oppe i ni eiere. Finio driver en slipp på Sørbøvåg for utrustning, vedlikehold og service på båter og flåter for oppdrettsnæringen. – I Akvahubs nettverk